SOLAS

Toont alle 11 resultaten

SOLAS beschrijft aan welke eisen zeegaande schepen moeten voldoen en staat voor beveiliging van mensenlevens op zee. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) is een internationaal verdrag dat tot stand kwam in 1914. De aanleiding hiervoor was de ramp met de Titanic in 1912.

In 1948 hebben de deelnemende lidstaten van de Verenigde Naties besloten om een organisatie op te richten die gespecialiseerd is in veiligheid op zee, Internationale Maritieme Organisatie (International Maritime Organization, IMO). Sinds 1954 valt SOLAS onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Het toezicht op de naleving van SOLAS ligt bij IMO, hoewel dit steeds meer wordt uitbesteed aan classificatiebureaus.

De Marine Equipment Directive 96/98/EC (MED 96/98/EC) zijn de door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde eisen voor de beroepsvaart. Deze eisen gelden voor alle nieuwe schepen en voor alle bestaande schepen die nog niet zijn uitgerust met goedgekeurde apparatuur.

De MED 96/98/EC is van toepassing op de volgende onderdelen van de scheepsuitrusting:

 • reddingsmiddelen;
 • preventie zeevervuiling;
 • brandbeveiliging;
 • navigatieapparatuur;
 • radio-communicatie-apparatuur.

De MED 96/98/EC heeft betrekking op de EU eisen voor transport en internationale maritieme conventies (IMO, SOLAS) en internationale normen (IEC, ISO). Apparatuur die is goedgekeurd is voorzien van het merk van conformiteit, een stuurwiel.

ROSR 
is de afkorting van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn, 1995 en het reglement is algemeen onder de afkorting bekend.
Het reglement geeft voorschriften voor de technische eisen die aan binnenschepen en zeeschepen worden gesteld om in het Rijnstroomgebied te mogen varen.

Het reglement is van toepassing op:

 • schepen met een lengte van 20 m of meer;
 • schepen waarvan het volume, berekend uit het product L x B x T, 100 m³ of meer bedraagt;
 • op alle sleep- en duwboten die zijn bestemd om schepen of drijvende werktuigen te slepen, te duwen of langszij gekoppeld mee te voeren;
 • op alle schepen die beschikken over een certificaat van goedkeuring als bedoeld in het ADN;
 • op alle passagiersschepen;
 • op alle drijvende werktuigen.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) stelt het reglement vast. De CCR heeft haar zetel in Straatsburg.